Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Satsang w Warszawie 1 - 3 kwietnia

Patrycja Pruchnik

Cykl satsangów z Nityą w Warszawie 1 -3 kwietnia

TERMIN: 1-3 kwiecień 2016 (piątek-niedziela)

MIEJSCE: Stanisława Moniuszki 1, 00-014 Warszawa, „Cedoz”

GODZINY SATSANGU:
piątek: 18.00-20.00 (2 godziny)
sobota: 16.00-20.00 (4 godziny)
niedziela: 16.00-18.00 (2 godziny)

ZAPISY:
Zgłoszenia uprzejmie prosimy kierować na adres e-mail: r.jarlaczyk@gmail.com, z tytułem „satsang Warszawa” i podając imię i nazwisko uczestnika/uczestników z informacją czy rejestracja dotyczy konkretnego dnia czy wszystkich trzech dni.
Rejestracja jest obowiązkowa.
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 791 167 263 (Robert Jarlaczyk).


CENA:
piątek: 50 PLN
sobota: 100 PLN
niedziela: 50 PLN
wszystkie 3 dni: 180 PLN