Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

SPOTKANIE Z EMOCJAMI

Patrycja Pruchnik

Foto:  Natalia

Foto: Natalia


Jeśli przychodzi lęk, jeśli przychodzi strach, jeśli przychodzi protest, to trzeba się z tymi emocjami spotkać. Nie spychać ich, nie uciekać przed nimi w medytację, nie udawać, że ich nie ma, ani też nie karmić ich. Po prostu, trzeba się z tym spotkać w Świadomości, bez dorabiania jakichkolwiek historii.
To nie jest spotkanie w jakimś określonym celu, na przykład takim, aby niewygodne uczucie odeszło. Tak chce kontrolujący umysł. Natomiast ty, spotkaj się z tym w prawdzie, widząc to takim, jakim jest teraz. Patrząc ze Świadomości, czuj odczucie.
Jeśli to nie zostanie spotkane świadomie, to jest pewne, że za jakiś czas wróci, dokładnie w takiej samej formie. Natomiast jeśli się z tym spotkasz, to ten impuls nie będzie miał już potrzeby ponownego wyrażenia się, bo po prostu został zobaczony.
Musisz jedynie rozpoznać, że masz w sobie umiejętność przyjęcia i pobycia z tym co jest, bez uciekania, bez kontroli i bez zarządzania.


~ Nitya ~ Antoniów, wrzesień 2017.