Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

PYTANIE O SENS

Patrycja Pruchnik

Pytasz jaki to ma sens? To jest trochę tak, jakbyś wrócił do domu i po raz pierwszy naprawdę odpoczął od wszystkiego. To jest trochę tak, jakbyś wreszcie poczuł się całkowicie przyjętym i na miejscu, bez doświadczania jakiegokolwiek braku. To jest trochę tak, jakbyś całe życie czegoś szukał, szukał tego wszędzie, w relacjach, w pracy, w marzeniach, w duchowości, w religii, we wszystkim. A kiedy wreszcie to odnajdujesz, uświadamiasz sobie, że TO zawsze było z tobą, nigdy nie opuściło cię nawet na sekundę.
Przestajesz żyć pod dyktando tych wszystkich uwarunkowań, którymi nasiąkałeś przez całe wieki i zaczynasz ufać czystej Obecności, nie będącej konceptem o którym się myśli, który się rozważa, czy który się kontempluje nawet, lecz Obecności, którą się JEST.
To nie jest pytanie umysłu tylko impuls powrotu do domu, z którego tak naprawdę nigdy nie wyszedłeś. To jest przypomnienie sobie tego i ciągłe utrzymywanie intencji trwania w tym, a nie tylko wpadania na chwilę i ponownego wypadania.
Wszelkie nasze pragnienia i marzenia, najbardziej nawet szlachetne czy wielkie idee, są niczym w porównaniu z obudzeniem się do tego, kim jesteśmy. W przeciwnym wypadku będziemy jedynie zamieniać jedną formę cierpienia na inną.
Gdy skierujesz swoją uwagę na Obecność, na ten „sens”, o który pytasz, wtedy nie nazwiesz już cierpienia cierpieniem, a szczęścia szczęściem. Po prostu będą się jedynie zmieniały doświadczenia, a w tobie zapanuje przejrzystość, spokój i wewnętrzne, niczym nie zmącone Wiedzenie i Bycie.


~ Nitya ~ Warszawa, wrzesień 2017