Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

BEZPIECZEŃSTWO JEST W TOBIE

Patrycja Pruchnik

Foto:  Natalia

Foto: Natalia

Cokolwiek teraz przechodzi przez ciebie, cokolwiek przepływa przez świadomość, daj temu swobodę wyrażania się, wolność bycia, wolność pojawiania się i odchodzenia. Wszelkie sytuacje nie przychodzą po to, by nie być widzianymi. Jeśli przychodzą, to znaczy, że są potrzebne. Jeśli nawet towarzyszy ci strach, lub jakakolwiek inna emocja, przyjmij ją. Nie karm jej, ale też jej nie odrzucaj. Odpoczywając w sobie, daj temu ciału wolność, daj temu umysłowi wolność, daj wolność całemu światu.

Życie zawsze będzie się tobą opiekować w sposób należyty, przynosząc takie doświadczenia, które są ci w danej chwili potrzebne, aby w pełni się przebudzić. Z czasem, coś co różnicuje, coś co nazywa, coś co oddziela, będzie odgrywało coraz mniejszą rolę. Będzie w tobie coraz mniej kontroli, a jeśli nawet na jakiś czas kontrola ujawni się, to będzie widziana i wobec tego widzenia, rozpadnie się tak, jak każda iluzja.

Zamiast iść drogą znaną i utartą, droga będzie się przed tobą pojawiać sama, z każdym kolejnym krokiem, a ty ze spokojem to przyjmiesz. Wrośnie w tobie umiejętność odróżniania tego, co przychodzi z Obecności od podpowiedzi umysłu. W każdym momencie będziesz coraz sprawniej wybierać prawdziwego Siebie.

W sytuacjach trudnych, w sytuacjach pomieszania, szaleństwa, beznadziei, w każdej chwili masz możliwość odpoczynku w Sobie. Nie żądaj zapewnienia bezpieczeństwa od świata, od partnera, od rodziny. Bezpieczeństwa szukaj w sobie. Jest nim Świadomość, pamiętanie kim naprawdę jesteś. W tym sensie jesteś całkowicie samowystarczalny.

~ Nitya ~ Antoniów, wrzesień 2017