Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

WIEDZA

Patrycja Pruchnik

Foto: Natalia Giedryś

Foto: Natalia Giedryś

Nie ufaj temu, co uważasz, że już wiesz. Jeśli coś wiesz i przychodzisz z tym na satsang, słuchasz przez tę wiedzę i tym samym jesteś nieustannie przygłuszony własnym umysłem. Zostaw wszystko otwarte i wolne. Możesz się naprawdę jeszcze miliony razy zadziwić i pozwalaj sobie za każdym razem na to zadziwienie.
Wiedza umysłu to brzemię, które męczy i można od niego odpocząć. Jest bowiem większa, bardziej bezpośrednia wiedza niż wiedza umysłu. Nie wymaga komentarza, nie wymaga niczego. 
Czy warto za tym stanąć? Tak, warto za tym stanąć. Wszystko inne nie przynosi w ogóle satysfakcji lub przynosi ją na chwilę, na moment, na jakiś czas. Nic nie jest w stanie równać się ze spokojem, jaki daje wolność od umysłu.

~ Nitya ~ Warszawa, wrzesień 2017
Foto: Natalia Giedryś