Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

NIC NAM NIE GROZI

Patrycja Pruchnik

23215802_908955225947714_3701432355676848976_o.jpg

Jeśli wasze serca mówią Temu „TAK”, to idźcie za Tym. 
Nie chodzi bowiem o jakieś względne szczęście, lecz o pełne Przebudzenie i o życie z tego Przebudzenia. 
Nic nam nie grozi, nic nas nie może skrzywdzić, nic nas nie może naruszyć. Skrzywdzenie odczuwa tylko ego.


~ Nitya ~ Antoniów, wrzesień 2017