Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

DOŚWIADCZENIA DUCHOWE

Patrycja Pruchnik

fot. Natalia

Uczestnik: Wczoraj miałem doświadczenie widzenia, które było samym patrzeniem. Wszystko zniknęło. Nie było myśli, nie było wrażeń, było samo patrzenie, samo widzenie. Ono nawet nie wiedziało co widzi. Ono tylko było. Przyszedł spokój i ten spokój trwa do tej pory. Jednak co jakiś czas pojawiają się myśli, a wczorajsze widzenie jest już słabsze.

Nitya: Nawet kiedy doświadczyłeś najpiękniejszych wizji, wglądów czy też innych niesamowitych przeżyć duchowych, nie rób nic, aby one wróciły czy też trwały w nieskończoność. Jeżeli będziesz miał w sobie impuls dążenia, żeby takie doświadczenia trwały, to znowu wejdziesz w umysł. To widzenie, które miałeś powinno Ci wystarczyć, bo ono jest wystarczające. 
Rozważ raczej cóż to jest za widzenie, które widziało tamto ogromne widzenie i które widzi i słyszy, to co teraz mówisz, opisując tamto doświadczenie. Zauważ, że musiała istnieć przestrzeń, która widziała nawet tamto widzenie. Zobacz, w jakim subtelnym miejscu jesteś. Jest widzenie, panoramiczne, absolutne, bez czasu. A jednak jest coś co widzi też to widzenie. I Ty jesteś tym. Z tego względu nie możesz tego opisać. W tym miejscu wszystko milknie. 
Gdybyśmy teraz zaczęli rozpatrywać wszystkie te wglądy i doświadczenia, to mógłbyś ulec złudzeniu, iż chodzi właśnie o ten "bezczas", o tę "jedność", o tę "panoramiczność", którą poczułeś. A to w ogóle nie w tym rzecz. Chodzi wyłącznie o poznanie kim jesteś, o poznanie źródła, którego ogarnąć nie możesz, bo ono nie ma końca. Wewnątrz coś organicznie zaczyna wiedzieć, że to nie leży w doświadczeniu, że to nie o doświadczenie chodzi.

Uczestnik: Czyli doświadczenie, jakiekolwiek by nie było wyszło ze źródła i powróci do źródła?

Nitya: Tak. Nawet gdyby stanął przed tobą sam bóg, to i tak stanął by przed Tobą.

 

Targoszów, wrzesień 2016