Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

REALIZOWANIE SIEBIE NIE POTRZEBUJE REALIZOWANIA SIEBIE

Patrycja Pruchnik

Nasze człowieczeństwo jest częścią naszej natury. Absolut zawiera w sobie również stan funkcjonowania jako to ciało, jako te zmysły i jako ten konkretny organizm biologiczny. Wszystkie jego czynności łącznie z mózgiem i intelektem są częścią natury. 
Zacznijmy więc od uszanowania w pełni swojego doświadczenia takim, jakie ono jest i zobaczenia, że doświadczenie nie jest wykluczone z całości, że ono jest częścią totalności. 
Niezależnie od tego, co się w danej chwili dzieje, jestem świadomością. Świadomość jest tym, czym nie możemy nie być. Ona mieści w sobie wszystko i ona ukochała tę chwilę taką, jaką ona jest. 
Zamiast więc myśleć o tym, jak być powinno, jestem z tym, co jest i daję sobie prawo do przyjęcia tego, co jest. 
 Wolność od doświadczeń przychodzi wtedy, kiedy zauważam, że jestem polem dla doświadczeń. To pole nie ma żadnych roszczeń co do tego, jak miała by wyglądać jego zawartość.
Łatwiej i swobodniej będzie nam się będzie żyło, kiedy zaczniemy od ukochania tego doświadczenia, które mamy teraz i przyjęcia go, jako najlepszej dla nas opcji. Nikt nie może bardziej realizować siebie kiedykolwiek indziej niż teraz. 
Realizowanie siebie nie potrzebuje realizowania siebie. Już tym jest.

Nitya Katowice, listopad 2016