Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

WSZYSTKO I NIC RAZEM

Patrycja Pruchnik

Są uczucia, są wrażenia, są myśli, są obiekty. 
Pojawiają się w niczym. 
Jesteś niczym. 
Jednocześnie wszystko przejawia się w tobie.
Czasem nazywa się to bogiem. 
Bez ciebie nie było by boga.
Bez boga nie było by ciebie.
Jest tylko to. 
To nie jest gdzieś tam. 
To jesteś ty. 
Jesteś tym czego szukasz. 
Jesteś wszystkim, absolutnie wszystkim. 
Nie ma nic co nie było by tobą. 
Wszystko i nic razem.
To jest twoje prawdziwe JA.


~Nitya  ~