Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

ZMĘCZENIE

Patrycja Pruchnik

Można powiedzieć, że zmęczenie jest wynikiem identyfikacji z ciałem, identyfikacji z „ja”. W to wcielenie wpisane jest w jakimś sensie także zmęczenie, ale prawdziwy Ty, jesteś zawsze niezmęczony. Jakąż łaską jest dotknięcie nawet na sekundę tego miejsca, które nigdy nie jest zmęczone. W jaki sposób się tam dostać? Przyjąć zmęczenie, kiedy się pojawi. 
Odpręż się do tego co jest i przyjmij to, co jest. Jeśli jest zmęczenie, przyjmij je. Nie chodzi ani nawet o brak zmęczenia, ani o odczuwanie zmęczenia. Tak naprawdę, to ty nie masz z tym kompletnie nic wspólnego. Miejsce niezmęczone jest dostępne zawsze. Wystarczy aby umysł się zatrzymał na moment, przestał analizować, dywagować i ustosunkowywać się. To wszystko dzieje się w świecie zjawisk. Ale ciebie to nie dotyczy. 
 Nie martw się. Twoje zmęczenie jest takie, jakie być powinno. Nie walcz z nim. Ileż to pracy wykonanej niepotrzebnie. W naszej kulturze nauczyliśmy się pewnego schematu działania. Kiedy pojawia się ból lub innego rodzaju dyskomfort, stosujemy jedną z trzech metod: zażywamy odpowiedni farmaceutyk, próbujemy „zniszczyć obiekt” czyli zlikwidować zewnętrzną (a więc pozorną) przyczynę problemu, albo udajemy, że problemu nie ma. Nie przychodzi nam do głowy, że istnieje jeszcze inny sposób podejścia do sprawy, choć trzeba temu poświęcić trochę więcej czasu. 
Zamiast więc próbować pozbywać się tego zmęczenia, tego bólu, tego dyskomfortu, przyjmij go i odpręż się w tym. Kiedy odprężysz się do tego co jest, czymkolwiek to jest, to wydarzy się cud. Nie mogę ci o tym więcej powiedzieć, bo twój umysł natychmiast by to przechwycił i potraktował, jako pretekst dla kolejnych projekcji. To się wyjawi, ale musisz sam to sprawdzić. Zobaczysz co się wtedy wydarzy.


~Nitya ~Targoszów, wrzesień 2016