Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ ŚWIADOMOŚCI

Patrycja Pruchnik

fot.  Natalia

fot. Natalia

Mózg dziecka w ciągu pierwszych kilku lat życia jest niewiarygodnie bardziej wydajny niż w późniejszym okresie. Małe dziecko patrzy na świat oczyma ciekawości, zainteresowania i zdumienia. Kiedy dorastamy, zaczynamy słyszeć i patrzeć poprzez zasłonę myśli i zamykamy się na całą masę innych bodźców. Myśli zaczynają coraz mocniej pochłaniać energię i niejako zużywać moc mózgu. Zagłuszeni nimi, nie jesteśmy w stanie w pełni absorbować potencjału rzeczywistości. 
Dziecko nie ma jeszcze tych wszystkich projekcji i jego umysł jest umysłem szeroko otwartym. Ono nie wie nic. 
 A jak się nie wie nic, to potencjał tego, co można przyjąć jest nieograniczony.
 Stańmy się tak otwarci, jak dziecko, a wtedy zbędne projekcje zgasną i ujawni się przed nami to, co było i jest zawsze. Z tego miejsca pojawi się to, co jest potrzebne, a właściwy ruch, który będzie miał przyjść, przyjdzie. Być może część ruchów, które zazwyczaj automatycznie wykonujemy, w ogóle nie będzie miała ochoty zaistnieć. Z tego miejsca może pojawić się dosłownie wszystko. Tak się dzieje z powodu nieograniczonego potencjału świadomości i z nieograniczoności dostępu, jaką do niej mamy.

Jak jednak może do nas coś przyjść, kiedy nasza przestrzeń wewnętrzna cały czas jest zajęta dialogowaniem, myśleniem, układaniem przeróżnych strategii, kłóceniem się z tym co jest, kłóceniem się z całym życiem. 
Kiedy chcę dostępu do samego siebie, do tej nieograniczonej przestrzeni, nie walczę z tym co się pojawia i traktuję wszystko z lekkim dystansem. Potrzebne jest poddanie się, zaprzestanie wszelkich wysiłków, wszelkiego robienia i zobaczenie tego, co cały czas jest w tle. 
Czy powietrze narzekało kiedyś na to, ile drzew przewrócił huragan? Czy niebo narzekało kiedyś na burzę, czy to tylko burza krzyczy i grzmi, a niebo nic sobie z tego nie robi? 
 Przyjmijcie i wy taką postawę, jakbyście nie mieli z tym wszystkim nic wspólnego. Na waszych oczach dzieje się cała ta gra, cała ta zabawa: dobry charakter - zły charakter, mistrz – uczeń, dobro – zło. Czy ta zabawa komuś przeszkadza? Nie, o ile pamięta się, kim się jest. Cieszcie się więc swoją rolą i grajcie ją w pełni.

Jednak nieograniczoności nie da się złapać. To jest niemożliwe. Jedyne, co można zrobić, to cały czas na nowo poddawać się i pytać: Kim jestem? Czy jestem przejawieniem, czy też przejawienie jedynie mi się przydarza? A jeśli przejawienie tylko mi się przydarza, to gdzie ja jestem i jak ja jestem?
Wobec takich pytań umysł cichnie i wszystko zamiera. Następuje wielkie zdumienie. Cisza. Kompletna cisza. Cisza pełna siły i energii. Nieograniczony potencjał.

~Nitya ~ Targoszów, wrzesień 2016