Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

AROGANCJA

Patrycja Pruchnik

fot. Natalia

Tutaj nie ma żadnej tajemnej wiedzy, żadnego wyjątkowego doświadczenia. To jest ciągły powrót do nagiego faktu, iż nie istnieje ten, kto miałby mieć to doświadczenie. Tego małego ja po prostu nie ma. Ono nie istnieje. My cały czas bierzemy ducha za rzeczywistość. Jeśli więc w tym kontekście pojawia się w tobie arogancja, czyli odczucie „ja wiem”, to miej pewność, że to „ja wiem” będzie cię zawsze prowadziło do identyfikacji z małym ja. Zawsze. W ten sposób to rozpoznasz.
Wtedy wystarczy wrócić ponownie do sprawdzenia, gdzie jest to małe ja. To może być nudne na maksa, ale nie ma innej drogi. Jeśli tylko pojawi się symptom zagubienia, to trzeba to od razu sprawdzić. Jeśli pojawi się jakaś myśl typu „ja wiem”, to uświadom sobie natychmiast, że tutaj nie ma nic do wiedzenia. Jest jedynie proste odkrycie, że nie ma kogoś, kto miałby coś wiedzieć. 
W duchowości często pojawiają się koncepcje pokory i arogancji. Można się biczować i jednym i drugim: „jestem za bardzo arogancki”, „jestem za mało pokorny”. Można sobie z jednej lub drugiej strony dokładać w nieskończoność. A tak naprawdę potrzebne jest jedynie sprawdzenie: kto ma być pokorny, kto nie powinien być arogancki, gdzie to jest, czy istnieje ktoś, kto miałby się z osoby aroganckiej przemienić się w pokorną?

~Nitya ~Targoszów, wrzesień 2016