Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

GRANICE I BRAK GRANIC

Patrycja Pruchnik

fot.  Maya

fot. Maya

To, że nie ma granic nie oznacza, że ich nie ma. Będąc nieskończonością, można jednocześnie żyć w ciele. To nikomu, ani niczemu nie przeszkadza. Są granice i jednocześnie jest brak granic. Jest pustka i jest forma. Mogę więc swobodnie istnieć w tej formie, w jakiej się urodziłam. Taka, jaka jestem w tym przejawieniu i z tym życiorysem, jestem doskonała. Mówiąc „doskonała” mam na myśli tylko to, że jestem dokładnie taka, jaka mogę być i jaka mam być. Nie inna. 
Jednocześnie temu przejawieniu nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć się z nieskończonością i wiedzieć, że będąc formą jest się jednocześnie tą właśnie nieskończonością. 
W związku z tym traci sens pytanie o to, jak ta forma ma żyć, gdyż ona ma żyć tak, jak chce i robić to, co chce, gdyż to „chcenie” także zostało powołane przez nieskończoność. Tu nie da się niczego zepsuć. Nic i nikt ode mnie niczego nie chce. Już nic nie muszę. 
Mimo, iż coś w nas temu nie dowierza, nikt nie jest wykluczony z tego towarzystwa. Ta prawda dotyczy każdego.

~Nitya Targoszów, wrzesień 2016