Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

BEZTWARZOWY - TO TWOJE PRAWDZIWE IMIĘ

Patrycja Pruchnik

fot. Natalia

Jesteś tym, co nie ma twarzy. Nie masz nazwy. Nie masz formy. Jesteś przezroczystą przestrzenią. Tę przezroczystość zabierasz ze sobą wszędzie. Ona nie ma cech osoby. Ona jest. Każda cecha pojawia się na jej ekranie. Każda twarz pojawia się na Beztwarzowym. Nawet przebudzenie się do świadomości jest widziane w Beztwarzowym. Nawet uczucia spokoju, radości czy też błogości zachodzą w Beztwarzowym. 
Beztwarzowy - to jest twoje prawdziwe imię. 
To nie jest ani ekscytujące ani nieekscytujące. Jest przezroczyste i neutralne. Nie próbuj się tego łapać, bo się nie da. Nie próbuj temu nadawać znaczenia. To po prostu jest, a nawet „jest” to za dużo powiedziane. 
Tej beztwarzowości żadna twarz nie jest w stanie zranić. Zranienia przepływają przez nią, bo jest w niej dla nich miejsce, ale Beztwarzowego zranić nie można. Jest wiecznie wolny od zranień. Nawet jeśli w Beztwarzowym będą się wydarzały różne dziwne rzeczy, to nie ma to kompletnie znaczenia. 
Jeśli się ma twarz, to trzeba ją zachowywać. Po pewnym czasie ta twarz zaczyna przypominać maskę. A ty nie masz twarzy. Czy jesteś tu, czy jesteś gdzie indziej, żyjesz zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bez względu na to, jakie ono jest. To jest prawdziwa wolność.
                                                                        
                                                                - ~Nitya ~ Targoszów, wrzesień 2016