Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

MASZ WSZYSTKO

Patrycja Pruchnik

fot. Natalia

Nie potrzebujesz czasu aby dostać się do przestrzeni świadomości. Jesteś nią. Pozwól sobie na to. Pozwól sobie być tym, co umożliwia słyszenie, odczuwanie, myślenie, doznawanie wrażeń i emocji. Nic z tego by się nie wydarzyło bez świadomości czyli bez ciebie. Mówiąc „ciebie” nie mam na myśli określonego bytu lecz to, czego nie da się opisać, bo nie można opisać samego siebie. Każdy opis wydarza się w tobie. Wszystko wydarza się w tobie. Wydarzanie się jest częścią ciebie. Wydarzanie się, nie jest przeciwne świadomości, świadomość nie jest przeciwna wydarzaniu się. Są jednym. Zazwyczaj jednak kierujesz uwagę wyłącznie na wydarzanie się. Spróbuj tym razem spojrzeć w drugą stronę, do miejsca, z którego wydarzanie przychodzi, i w którym znika. 
Cóż z tego miejsca wiesz o oświeceniu? Cóż wiesz o poszukiwaniu? Cóż wiesz o problemach? Cóż wiesz o jutrze? Czy ta przestrzeń jest prywatna? Czy przynależy do kogoś? Czy ma jakieś ograniczenia? 
Czyż ten wiatr, który wieje za oknem, nie wydarza się w tobie? Czyż ten cały świat, nie dzieje się w tobie - wiecznym świadku wszystkich historii? Więc co cię bardziej pociąga: kolejna historyjka z tego świata czy też świadomość, którą jesteś? 
Nie czekaj na żadne specjalne wrażenie, bo nie jesteś wrażeniem i nie możesz odkryć siebie we wrażeniu. Nie czekaj na żadne „wow”, bo nie ma żadnego innego stanu, który miałby się wydarzyć. Jeśli więc pojawi się w tobie impuls czekania na cokolwiek, puść to. Świadomość jest tobą, a więc wszystko co ci jest potrzebne, masz już w sobie.


~Nitya , Wrzesień 2016