Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

WIELKIE NIC-NIE-ROBIENIE

Patrycja Pruchnik

fot. Justyna

Jeśli znajdujesz w sobie coś co się boi, to sprawdź czy ten lęk to ty, czy też jesteś jedynie jego świadkiem, dla którego żadna emocja nie jest straszna. Cokolwiek w tej chwili czujesz, spróbuj tego nie chronić, tylko pozwól temu płynąć w świadomości. Jeśli masz w głowie jakąś myśl, pójdź za nią i zobacz dokąd ona znika. Skieruj na chwilę uwagę na to znikanie, na przerwę pomiędzy jednym komentarzem, a drugim. Czy świadoma przestrzeń, w której znikają myśli, znika kiedy myśli się pojawiają, czy też sam fakt, że widzisz myśli, świadczy, że ona ciągle jest. 
Co zrobić kiedy, pojawia się dyskomfort? Wystarczy nie przeszkadzać i pobyć z nim. Naprawdę pobyć. Nie uciekać. 
Kiedy uciekasz od dyskomfortu, to go tworzysz. On cię będzie ścigał i w ten sposób jedynie wzmacniasz tego „obywatela”. Warto więc z nim pobyć i zastanowić się, co ci to mówi, że odczuwasz dyskomfort? O czym to świadczy? To doskonała okazja do przyjrzenia się wewnętrznym poruszeniom, poddania się i zaakceptowania ich takimi, jakimi są. Takie podejście jest przeciwieństwem koncepcji „zrobienia czegoś”. Zamiast „robić coś” z dyskomfortem, po prostu nic z nim nie rób i pozwól mu być. 
Satsang jest właśnie takim, wielkim nic-nie-robieniem.


~Nitya Targoszów, wrzesień 2016