Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Panel o współczesnych przebudzeniach, Warszawa 22 marca 2017

Patrycja Pruchnik

Fundacja Gaia Mater i księgarnia Tarabuk  są organizatorami panelu dyskusyjnego pt. "Przebudzeni pośród nas? Rozmowa o świadomości niedualnej", który odbył się w sali dużej kawiarni Nowy Świat Muzyki w Warszawie.

Do udziału w panelu zaproszeni zostali: prof. Anna Sobolewska, Wojciech Eichelberger, Patrycja Nitya Pruchnik, Dominik Rettinger, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska oraz Manana Chyb.

Gościem specjalnym spotkania była Patrycja Nitya Pruchnik, autorka książki autobiograficznej "Koniec wszystkich historii", poświęconej tematowi przebudzenia do świadomości niedualnej.

Notatka Organizatorów:

"Na kanwie osobistych doświadczeń uczestników spotkania oraz lektur na temat świadomości niedualnej spróbujemy zadać sobie pytanie o odgrywający dużą rolę we współczesnej wolnej duchowości fenomen "przebudzenia".
Czy mamy do czynienia z rzeczywistym potencjałem świadomości do wyjścia poza tożsamość ludzką? Czy chodzi raczej o pewnego rodzaju zbiorowo tworzony spektakl wokół wiary w ideę "niedualnej świadomości"? A jeśli przebudzenia współczesnych adeptów non-duality są autentyczną przemianą świadomości, to czy są tym, za co są uważane? Czy możemy je uznać za przekroczenie kondycji ludzkiej. o którym mówił Budda i inni mistrzowie tradycji duchowych Wschodu?"

Kiedyś myślałam że moja pasja jest 'niszowa' albo 'prywatna' od dawna jednak już tak nie jest. Choć najgłębszym doświadczeniem wewnętrznym, wglądem, przebudzeniem, badaniem siebie i tak nie sposób się podzielić, próbuję to robić wespół z Wami. Tysiącami przyjaciół na fb, w sandze. Rozmawiamy o niej w środowisku akademickim, terapeutycznym, psychiatrycznym, religijnym, naukowym, medialnym, biznesowym i pewnie wielu innych... Doświadczenie wewnętrzne i mistyczne przestaje być domeną specjalną dla wybranych, mówić i eksplorować mogą je wszyscy bez względu na status społeczny. Przestaje być też wstydliwym zjawiskiem, do którego nie chcemy przyznać się innym... Ten aspekt pasjonuje mnie najmocniej, aspekt który pokazuje, że i w sercu i w ciele i w umyśle i Wielkim Duchu i Przed Duchem jesteśmy tacy sami. Nie ma nic świętego, albo święte jest wszystko. Ileż ciężaru spada, ileż różnic i podziałów. Chciałam podziękować za to Wam wszystkim. Za Waszą odwagę, inspiracje, szczerość, wnikliwość, wyzwania, ale i za odpuszczenie, szacunek i miłość. Dziękuję Wam z serca! 

Raduje się Serce, raduje Bóg, raduje Wielki Umysł !

- Nitya - Warszawa - marzec 2017