Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

WOLNOŚĆ PRZYCHODZI Z NIEUCIEKANIA

Patrycja Pruchnik

fot. Natalia

Jeśli zatrzymasz się wyłącznie na doświadczaniu spokoju, błogości czy też na jakimkolwiek innym stanie, to dajesz zaproszenie nieszczęściu, gdyż każdy stan jest przejściowy. Nawet jeśli utożsamisz się z miłością, a ta miłość będzie miała choć trochę cech osobowych, to również zapraszasz nieszczęście, bo i ona przeminie.
Tylko Widzenie się nie zmienia. Ono jest totalne. Ono przyjmuje wszystko. Nic przed nim nie ucieka. Widzisz zarówno spokój, jak i niepokój, radość i smutek, miłość i nienawiść. 
Wszelkie, nawet najprzyjemniejsze i najwznioślejsze odczucia, są tylko „produktami ubocznymi” Widzenia. Uwolnij się więc od narzuconego sobie terroru i przymusu bycia szczęśliwym. Nam się wydaje, że jeśli przydarzy się nieszczęście lub przykre doświadczenie, to coś jest nie tak. To nie jest prawdą. Musisz się jedynie zdecydować, czy wagę będziesz przywiązywać do tego, co przemijające, czy też wyłącznie do JESTEM. 
Wolność przychodzi z nieuciekania, z gotowości przyjęcia wszystkiego, co przynosi życie. 
Dlatego nie bez przyczyny mówię o Byciu, bo ono znajduje się przed tym wszystkim i nie podlega zmianie. Dlatego często pytam, jakie ono ma cechy? Nie pytam, jak wygląda i jak pachnie róża, ale pytam, co umożliwia róży kwitnąć i pachnieć? Co powołało ten świat do życia? Co powołało ciebie do życia? Jakie cechy ma Obecność? Jakie cechy ma Widzenie? 
Oczywiście, kiedy zaczynasz wchodzić w rezonans z samym sobą, naturalnie może pojawić się radość, spokój czy też miłość. Pozwól sobie na odczuwanie tego. Dlaczego byś miał się nie cieszyć? Jeśli jednak zostaniesz tylko przy tym, to jest to znacznie za mało. Trzeba pójść dalej i zobaczyć, że pierwsza jest Obecność, pierwsze jest Bycie, pierwsze jest Widzenie. To Widzenie jest pozbawione wysiłku. Ono nic nie robi by widzieć, a mimo to widzi. Ono nie może nie widzieć. Nigdy nie było od ciebie oddzielone i nawet nie możesz na nie wskazać, bo to jesteś Ty w swojej esencji.


~ Nitya ~ Antoniów, maj 2016