Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

JA JESTEM ŻYCIEM, MAMO...

Patrycja Pruchnik

Dzisiaj w czasie postoju na stacji benzynowej rozmawiałam z Frankiem. W pewnym momencie powiedział: - powiedz mi coś więcej o tym co robisz na tych Satsangach mamo... Przez parę chwil przybliżałam mu koncept czym jest świadomość w stosunku do ciała i myśli itd. Słuchał mnie niezwykle uważnie, po czym powiedział: "Ja jestem życiem mamo, ciało to taki jednorazowy skafander....Śniło mi się to niedawno. Po raz pierwszy wszystko w tym śnie było tak normalne, jak w życiu, właśnie tak jak w tej chwili na tej stacji mamo..."

~Nitya 27-03-2017