Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Patrycja Pruchnik

...Pozwól, aby twoje życie płynęło naturalnie. Pozwól sobie robić to, co uważasz za słuszne. Nie ingeruj, nie kłóć się z doświadczeniem, które się wydarza. Wielokrotnie będą pojawiać się wątpliwości, czy zrobić tak czy owak, ale kiedy rzecz już się wydarzy, to po prostu zostaw ją. Nie ma jednej właściwej drogi, nie ma jednego właściwego wyboru. To fikcja.

Kiedy uważasz, że możesz kontrolować wszystko, że zawsze powinnaś znaleźć słuszną drogę, podjąć właściwą decyzję, to bierzesz na siebie ogromny ciężar, często większy niż jesteś w stanie unieść, gdyż na większość rzeczy nie masz po prostu wpływu. To poczucie odpowiedzialności, jest efektem złudnej wiary, że ty jesteś sprawcą, że od ciebie tak wiele zależy, że to ty tak wiele możesz. Kiedy jednak przyjrzysz się temu głębiej, to zobaczysz, że twoja sprawczość nie jest aż tak duża, jak ci się wydaje. Jest ona wypadkową wszystkich twoich doświadczeń, więc w pewnym sensie jest już zdeterminowana. Tym samym, każda twoja decyzja jest już zdeterminowana, będąc wypadkową wszystkich innych decyzji, które kiedyś zostały podjęte. Kiedy więc usłyszysz w sobie komentarz: „dobrze zrobiłam” lub „źle zrobiłam”, to zadaj sobie pytanie: „Komu przypisuję ten sukces lub tę porażkę? Gdzie jest ten ktoś? Gdzie to jest?”

Jeśli przypisujesz to sobie, jako jednostce, to w pewnym sensie składasz tą odpowiedzialność w ręce kogoś, kto nie istnieje. Jeśli uważasz siebie za osobę i myślisz, że to jest cała prawda na twój temat, to powołujesz do życia fikcyjną istotę, która składa się z martwienia się, ze snucia planów na przyszłość, z referowania przeszłości, z pragnień, lęków, dążeń i uników. Jeśli więc uważasz się tylko i wyłącznie za ten fragment, za ten zlepek doświadczeń, to miej świadomość, że w tę identyfikację zawsze wpisane jest cierpienie.

Kiedy jednak zobaczysz, że wszystko jest wolą Całości, to zrozumiesz, że nie mogłaś podjąć złej decyzji. Jak wielkim odprężeniem staje się wtedy świadomość, że to nie jest twoja odpowiedzialność, że te rzeczy się zadziały, a tobie teraz przychodzi przez nie żyć.

Pozwól więc temu uwarunkowaniu być takim, jakie jest, bo ono po prostu nie może być inne. Pamiętaj przy tym, że nie jesteś tylko przejawieniem, nie jesteś tylko tym, czym nasiąknęłaś przez całe życie, że to jest wobec ciebie wtórne i chwilowe. Wszystkie pokolenia twoich przodków, wszyscy napotkani ludzie, każde doświadczenie, każde spotkanie - to wszystko się składa na tę powierzchowną formę, więc branie za to pełnej odpowiedzialności, to o wiele za dużo. To nie jest ani twoja odpowiedzialność, ani moja zasługa, to po prostu się tak dzieje...

~ Nitya ~ Szczecin, 22-04-2017