Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ

Patrycja Pruchnik

21688273_886684188174818_4947702260622421839_o.jpg

Nie zapomnij o najważniejszym. Nawet najwspanialsze doświadczenia ukazujące Ci jakąś głębszą prawdę, pomimo wszystko są tylko doświadczeniami. One przychodzą dlatego, że w pewnym momencie świadomość zaczyna kontaktować się sama z sobą, z czystym, przezroczystym widzeniem. Kiedy następuje taki kontakt, to w przedziwny sposób zaczynają nas często zalewać fale wdzięczności, miłości, spokoju. Odczuwamy lekkość funkcjonowania, lekkość i zwyczajność życia. Bywa, że znikają wszelkie emocjonalne problemy i możemy doświadczać zupełnie swobodnego funkcjonowania w życiu. Nie zostań jednak na tym i nie chciej szukać tych doświadczeń dla nich samych. Nie chodzi nam bowiem o te wypełniające doświadczenia, chociaż one bywają bardzo przyjemne, chodzi nam o kontakt z samym sobą, o kontakt z esencją. To jest klucz do wszystkiego.
Nie miej więc żadnych oczekiwań i nie chciej przewidywać, jakie doświadczenia cię spotkają. Bo jeśli będziesz chciał to wiedzieć, to twój jutrzejszy dzień będzie wyglądał tak, jak wczorajszy. A Ty daj się po prostu zaskoczyć, nie chcąc wiedzieć niczego.

~ Nitya ~ Czarnów, sierpień 2017