Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

TY TO WIESZ

Patrycja Pruchnik

nitya czarnów print screen.jpg

Celem tego przekazu jest wskazać na to, co jest, niezależnie od wszelkich zjawisk, zdarzeń, problemów czy doświadczeń. Wskazać na wieczność. Ta wieczność jest tym, czym naprawdę jesteś. To jest to co jest. To bardzo proste. Spójrz. Obecność, którą bardzo dobrze znasz. Obecność, która nie pracuje nad obecnością, bycie które nie pracuje na byciem, świadomość, która nie pracuje, aby być świadomą. Absolutnie wolna, nietknięta. Nie rodzi się i nie umiera. Niczym nie można jej przykryć. We wszystkich doświadczeniach, najtrudniejszych i najprzyjemniejszych zawsze jest. Przebudzenie jest rozpoznaniem i rozpłynięciem się w tym.
I ty to wiesz.

~Nitya~ Czarnów, sierpień 2017