Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

10, 11 maja Satsang i medytacja w Warszawie

Dodawanie wydarzen

KALENDARZ

Back to All Events

10, 11 maja Satsang i medytacja w Warszawie


TERMIN: 
10 - 11 maja (wtorek, środa)

MIEJSCE: Sieciówka, ul. Irysowa 3a, 02-660 Warszawa, (przy Metrze Służew)

GODZINY SATSANGU:
wtorek: 18.00-20.00 (2 godziny)
środa: 18.00-20.00 (2 godziny)

ZAPISY:
Zgłoszenia uprzejmie prosimy kierować na adres e-mail: alicja@sensownybiznes.pl, z tytułem „satsang Warszawa” i podając imię i nazwisko uczestnika/uczestników z informacją jakiego dnia dotyczy rejestracja.

Rejestracja jest obowiązkowa.
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 790-77-76-75 (Alicja Kasprzak).

CENA:
wtorek: 60 PLN
środa: 60 PLN