Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Tygodniowy Satsang oraz warsztat w Nowym Kawkowie

Dodawanie wydarzen

KALENDARZ

Back to All Events

Tygodniowy Satsang oraz warsztat w Nowym Kawkowie


TERMIN:              9-16.VII. 2016

Czas trwania:   początek zajęć 9.VII godz. 18 (zaczynamy w sobotę); zakończenie16.VIIgodz. 14 (obiadem w sobotę);

MIEJSCE: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego  „Tu i Teraz”, Nowe Kawkowo www.tuiteraz.eu

KOSZTY:              800 zł warsztat + koszty pobytu i wyżywienia

KONTAKT:          www.tuiteraz.eu biuro: 0662759576

Maja Wołosiewicz - Towalska   0606994366, 

Jacek Towalski       0602219382

Uwaga: Konieczna szybka wpłata zaliczki w wysokości 250 zł zaraz po mailowej rezerwacji miejsca noclegowego  (z opisem ”zaliczka za pobyt  9-16.VII. 2016) na konto Ośrodka Tu i Teraz. Ilość miejsc ograniczona- w tym samym czasie odbywają się w ośrodku także inne warsztaty! 

BANK PKO BP

92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Tydzień przed zajęciami zaliczki nie zwracamy!!!